Home

Pravidla diplomu Czech Castles Award

PRAVIDLA, PLATNÁ OD 22.7.2015

Počítají se spojení od 1.1.2008

Diplom je zařazen do programu World Castles Award

Diplom je možno získat ve dvou kategoriích:

TRAVELLER (vysílá ze vzdálenosti do 1 kilometru od hradu, zámku, tvrze a jejich zřícenin, obecně z "objektu").
Pro započtení objektu je potřeba udělat nejméně 20 QSO (bez ohledu na mód. U FM provozu neplatí spojení přes pozemní převáděče) během 24 hodin. Vyskytuje-li se v okruhu 1 km od vysílací stanice více objektů, je možno pracovat ze všech současně jedním QSO (v reportu se v tomto případě musí předat všechna čísla objektů).

STATIC (vysílá z domácího QTH).
Platí QSO se stanicí, vysílající z objektu. Pokud se objekt nachází v okruhu do 1 km od stálého QTH stanice, může stanice pracovat v libovolné kategorii.

BONUS
1 QSO s hradem Doubravka (US 111) se počítá za 6 QSO (bez ohledu na mód a kategorii)

TRAVELLER:
základní diplom - 10 objektů
nálepky za další stupně:
30 objektů
70 objektů
100 objektů
Bronzová nálepka za 130 objektů Stříbrná nálepka za 160 objektů
Zlatá nálepka za 200 objektů

STATIC:
základní diplom
OK a OM stanice: 10 objektů
ostatní DXCC : 5 objektů
nálepky za další stupně:
30 objektů
70 objektů
100 objektů
Bronzová nálepka za 130 objektů
Stříbrná nálepka za 160 objektů
Zlatá nálepka za 200 objektů

Žádosti emailem na: ok5nn(zav)qth.cz, nebo poštou na adresu diplomového manažera OK5NN.

Pro žádosti je možno použít odkaz na WCA databázi spojení. Vystavovatel diplomu si v tomto případě sám zkontroluje platná spojení.

K žádosti připojte soubor, obsahující:
značku žadatele, kategorii, jednotlivá QSO - značku protistanice, mód (CW, SSB, DIGI, FM, MIX), datum, čas, číslo objektu (případně i číslo objektu protistanice).

Poplatek za vydání diplomu: 50,-Kč, nálepka 20,-Kč
Na žádost je možno vydat diplom i elektronicky a zaslat v souboru .jpg ve velikosti A4 e-mailem. Za takto vystavený diplom není stanoven žádný poplatek

K podmínkám diplomu je vydán seznam objektů, který je průběžně aktualizován verzemi.

Vystavovatel diplomu si vyhrazuje právo na změnu podmínek diplomu.

© 2015 OK5NN/OK5A/OK2SJI/Jirka - CCA Award manager