Home Kategorie Pravidla Historie a současnost diplomu CCA

Historie a současnost diplomu CCA

Že je naše země tak poseta tímto typem obydlí na to jsme přišli až v okamžiku zpracování databáze. Jenom zámky, případně to, co z nich udělala moderní doba, čítají více než 1200 objektů. Pro fungování takovéto akce je potřeba rozhlédnout se po okolí, jestli už někde někdo neměl podobný nápad. A tady jsme trochu narazili. V ČR je vydáván diplom Hrady a zámky ČR (HaZ), který měl, i přes odchod jeho zakladatele Jirky OK2PJD, ambice udržet se v popředí zájmu aktivity našich radioamatérů. Protože však naše představy o plnění podmínek diplomu byly rozdílné a vydavatelé HaZ chtěli zachovat původní myšlenku jeho vzniku dohodli jsme se s nimi, že nebude vadit, když vedle něj vytvoříme diplom nový, jehož základním kamenem je databáze o kterou by se při svých cestách mohli vysíláníchtiví HAMové při hledání lokalit opřít. Práce na databázi trvala několik měsíců. Netvrdíme, že podklady, které jsme při její tvorbě použili jsou úplné a uvítáme proto hlášení o "dobytí" dosud nezaznamenaných lokalit. Diplom CCA dělí naši komunitu na "lovce" a "lovené". Ti první mají za úkol vyrazit do lokátoru objektu, rozbalit své nádobíčko a pokusit se o spojení s daným počtem lovců, číhajících většinou v teple (nebo chládku) svých obydlí. Obě strany mají přitom možnost získat body do hodnocení. Jakýmsi Žolíkem je v této hře hrad Doubravka, patřící pod správu radioamatérů v Teplicích. Navázáním spojení s ním lze získat bodovou výhodu bez ohledu na to, jste-li lovec, nebo lovený. Po ulovení, nebo dobytí stanoveného počtu objektů je možno za manipulační poplatek, požádat o vystavení diplomu. Tolik tedy stručně k diplomu CCA. Podrobnosti najdete v podmínkách diplomu. Bohužel mnoho lidí stále netuší, že jsou diplomy dva. A aby toho nebylo málo, další zmatek vyvolala redakce časopisu Radioamatér č.4/2008, která mylně vydala podmínky diplomu CCA s fotkou diplomu HaZ. Spojil jsem se s odpovědným redaktorem OK7DM s nímž jsme si situaci vyjasnili a byla slíbena náprava v dalším vydání RA. Bohužel slib ze strany vydavatele Radioamatéra nebyl dodržen. Jak jsem se později dozvěděl, nejsem jediný, komu redakce naslibovala.
A když už jsme se tolik nadřeli, mrkli jsme se, jestli bychom mohli tuto aktivitu propojit s něčím podobným ve světě. Jako první a nejvhodnější nápadník se jevilo uskupení kolem COTA Germany. Podle jejich požadavků byla upravena databáze a očekávali jsme rozšíření aktivity po Evropské unii a možná i dál. Leč jejich úsilí se nějak rozplynulo a přestalo mít tah na branku. Pak se ozval Andrew (RN1CW) s tím, že by rád spojil země se "zámkovou" činností a vytvořil WCA, neboli World Castles Award. Po pár přehozených e-mailech tak vznikl finální návrh podoby WCA. A aby toho nebylo málo, ozvali se kolegové ze Švýcarska, že už nějakou dobu pracují na obdobě WCA a taky Evropského diplomu. Jednání vstoupilo do další fáze, ale Andrew se po krátké době odmlčel. Švýcarští radioamatéři v čele s Augustem HB9TZA však pokračují ve snaze sjednotit země a dlužno říci, že se jim to celkem daří. Na jejich webu je už pěkná řádka odkazů na národní aktivity. Nicméně ani skupina kolem RN1CW nezahálela a najednou vystoupila s kompletním programem diplomu WCA, který lze získat v základní podobě jako "lovec" (žádá se o diplom World Castles Award, neboli WCA), nebo jako aktivátor (žádá se o diplom World Castles Activator Award, neboli WCAA). Do obou diplomů platí jakékoli QSO národních, hradních diplomů, dělaná v rámci skupiny kolem WCA. Seznam je na stránkách diplomu a za Českou republiku jsou platná spojení do Czech Castles Award. Od roku 2010 se počítá se změnou pravidel WCA (viz. článek výše)
Tolik k historii a událostem, které se dějí okolo hradních aktivit. Situace je pro člověka, který není v centru dění nepřehledná a matoucí. Pokud to jednoduše shrnu, tak jsou u nás v platnosti dva diplomové programy se stejným zaměřením, jejich podmínky se liší zejména tím, že u jednoho (CCA) je databáze lokalit vytvořena a doplňuje se, zatím co u druhého (HaZ) si aktivátoři databázi vytváří svým vysíláním z příslušné lokality. Spojení z diplomu CCA jsou navíc, na rozdíl od spojení do HaZ, platná i do světového diplomu World Castles Award, vydávaného RN1CW.

Aktualizováno (Sobota, 19 Březen 2011 15:19)