Home Pravidla diplomu CCA Pravidla diplomu

Pravidla diplomu Czech Castles Award

PRAVIDLA, PLATNÁ OD 22.7.2015

Počítají se spojení od 1.1.2008

Diplom je zařazen do programu World Castles Award

Diplom je možno získat ve dvou kategoriích:

TRAVELLER (vysílá ze vzdálenosti do 1 kilometru od hradu, zámku, tvrze a jejich zřícenin, obecně z "objektu").
Pro započtení objektu je potřeba udělat nejméně 20 QSO (bez ohledu na mód. U FM provozu neplatí spojení přes pozemní převáděče) během 24 hodin. Vyskytuje-li se v okruhu 1 km od vysílací stanice více objektů, je možno pracovat ze všech současně jedním QSO (v reportu se v tomto případě musí předat všechna čísla objektů).

STATIC (vysílá z domácího QTH).
Platí QSO se stanicí, vysílající z objektu. Pokud se objekt nachází v okruhu do 1 km od stálého QTH stanice, může stanice pracovat v libovolné kategorii.

BONUS
1 QSO s hradem Doubravka (US 111) se počítá za 6 QSO (bez ohledu na mód a kategorii)

TRAVELLER:
základní diplom - 10 objektů
nálepky za další stupně:
30 objektů
70 objektů
100 objektů
Bronzová nálepka za 130 objektů Stříbrná nálepka za 160 objektů
Zlatá nálepka za 200 objektů

STATIC:
základní diplom
OK a OM stanice: 10 objektů
ostatní DXCC : 5 objektů
nálepky za další stupně:
30 objektů
70 objektů
100 objektů
Bronzová nálepka za 130 objektů
Stříbrná nálepka za 160 objektů
Zlatá nálepka za 200 objektů

Žádosti emailem na: ok5nn(zav)qth.cz, nebo poštou na adresu diplomového manažera OK5NN.

Pro žádosti je možno použít odkaz na WCA databázi spojení. Vystavovatel diplomu si v tomto případě sám zkontroluje platná spojení.

K žádosti připojte soubor, obsahující:
značku žadatele, kategorii, jednotlivá QSO - značku protistanice, mód (CW, SSB, DIGI, FM, MIX), datum, čas, číslo objektu (případně i číslo objektu protistanice).

Poplatek za vydání diplomu: 50,-Kč, nálepka 20,-Kč
Na žádost je možno vydat diplom i elektronicky a zaslat v souboru .jpg ve velikosti A4 e-mailem. Za takto vystavený diplom není stanoven žádný poplatek

K podmínkám diplomu je vydán seznam objektů, který je průběžně aktualizován verzemi.

Vystavovatel diplomu si vyhrazuje právo na změnu podmínek diplomu.

© 2015 OK5NN/OK5A/OK2SJI/Jirka - CCA Award manager