Home Pravidla diplomů World Castles Award

Pravidla diplomu World Castles Award

1. Diplom World Castles Award byl založen skupinou ruských radioamatérů, členů radioklubu RZ1CWC, sdružených okolo aktivit diplomu Castles On The Air-Russia (COTA-Russia)

2. Cílem programu je zapojit radioamatéry z různých zemí do aktivace a popularizace historických opevnění, jako jsou zámky, hrady, pevnosti, obranné valy apod.

3. Opevněním jsou myšleny konstrukce, které jsou výsledkem vojensko-inženýrského umění v oblasti zakládání opevněných úkrytů, překážek, zátarasů a vojenských staveb, určených pro ochranu obyvatelstva, nebo vojska v období válek. Tato opevnění se v závislosti na specifikaci řešených úkolů, rozdělují na dlouhodobá, nebo polní. Dlouhodobé konstrukce jsou z odolných materiálů, které dokáží odolat jak silné dělostřelecké palbě, tak i meteorologickým a biologickým faktorům, které na ně působí. Polní, krátkodobá opevnění se naopak stavěla z materiálů, které byly po ruce (dřevo, hlína apod.).

4. Pro účely plnění diplomu WCA se počítají spojení z dlouhodobých opevnění, jako jsou hrady, zámky, pevnosti a jejich zbytky (brány, zdi, věže atd.), které mají jasný charakter opevnění, nebo byly jako takové objekty uznány, nebo jsou v databázi objektů pro účely plnění podmínek WCA (viz. seznam objektů národních diplomů).

5. Program WCA zahrnuje tyto diplomy:
WCA 50 - za spojení/poslech s 50 objekty na světě
WCA 100 - za spojení/poslech se 100 objekty na světě
WCA 200 - za spojení/poslech s 200 objekty na světě
WCA 300 - za spojení/poslech se 300 objekty na světě
WCA 400 - za spojení/poslech se 400 objekty na světě
WCA 500 - za spojení/poslech s 500 objekty na světě
WCA 600 - za spojení/poslech s 600 objekty na světě
WCA 700 - za spojení/poslech se 700 objekty na světě
WCA 800 - za spojení/poslech s 800 objekty na světě
WCA 900 - za spojení/poslech s 900 objekty na světě
WCA - Activator - za expedici a aktivaci zámků a pevností

Plaketa:
WCA HONOUR ROLL - za spojení/poslech s 1000 objekty na světě. Cenu za vystavení je potřeba domluvit s diplomovým manažerem.

Elektronické diplomy:
WCA - Hunter - za spojení/poslech za každých 500 objektů na světě, počínaje 1500 objekty.

Základní podmínky pro získání diplomů:
- pro diplomy série WCA 50 - WCA 900: spojení/poslech musí být udělána s objekty, které se nachází nejméně ve třech různých státech libovolného kontinentu.
- pro plaketu HONOUR ROLL: spojení/poslech musí být udělána s objekty, které se nachází nejméně v deseti různých státech na nejméně třech kontinentech.
- pro WCA Hunter: spojení/poslech s libovolnými objekty bez ohledu na stát, nebo kontinent.

6. Stanoviště aktivátorských stanic se může nacházet maximálně do 1km od objektu. Pokud jsou objekty od sebe vzdáleny do 1km, je povolena současná práce z více objektů beze změny stanoviště.

7. Od 1.11.2009 byl zaveden nový systém identifikace objektů pro diplom WCA. Identifikace je dána písmeno-číselným kódem, kde písmena znamenají stát podle prefixu DXCC a číslo určuje pořadí objektu v databázi, např. DL-(Německo), I-(Itálie)atd. Kód objektu pak bude: Dl -00001, OK -00052, LY -00345 ...

*Při spojení se, pro rychlejší průběh spojení, doporučuje vynechat zbytečné nuly v čísle objektu.

**Do plnění podmínek diplomu jsou zapojeny některé národní diplomové programy: BCA, CASHOTA, CASHOTA-EI, CCA, COTA-DL, COTA-NL, COTA-RU, CPBA, DCFP, DCI, DCS, DFCF, DMHP, HCS, SCA, UCFA, ZWP, jejichž databáze byly přizpůsobeny jednotné identifikaci - viz. tabulka CASTLES-WCA.
Tato databáze je rozdělena do kategorií:
- Afrika
- Asie
- Severní Amerika
- Oceanie
- Jižní Amerika
- východní Evropa
- severní Evropa
- jižní Evropa
- západní Evropa
- zámky - WCA

Databáze není konečná a bude se postupně doplňovat.

8. Nejsou povolena opakovaná spojení, tzn. že je možno každý objekt započítat do žádosti pouze jednou bez ohledu na pásmo a mód.

9. Všechny uvedené podmínky WCA jsou platné i pro SWL.

10. Započítávají se QSO/SWL od 1.1.1995, udělaná na všech pásmech (včetně WARC) všemi módy.

11. Pro podání žádosti je podmínkou vlastnit QSL za udělaná spojení. QSL se k žádosti nepřikládají, vydavatel diplomu WCA je však oprávněn vyžádat si jakýkoli lístek ke kontrole. Pro vystavení diplomu je poteba vyplnit žádost - Application list-WCA, jahož správnost je potvrzena dvěma radioamatéry.

*Diplomy se dají získat při významných příležitostech památek, nebo v aktivitách:
Den založení WCA (WCA-HBD)- 3.víkend v květnu
European Castle Day - 3.víkend v květnu
Dny aktivity z hradů, zámků a pevností Běloruska, Ruska a Ukrajiny (UDCF) - poslední víkend v červnu.

12. Diplom může být na žádost vystaven za splnění jedním druhem módu.

13. Žádost může být poslána e-mailem na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
nebo poštou: Petushkov Andrey Aleksandrovich RN1CW, Russia, 188540, Leningrad oblast, Sosnovy Bor, P.O.Box 340/5

14. Poplatek za vydání diplomu:
Od 1.1.2011 lze získat diplom elektronicky ve formátu .pdf - zdarma, nebo tištěný za 10 IRC, nebo 10 USD, nebo 10 EURO.
Platbu je možno provést přes PayPal (pouze v USD), nebo přes Webmoney. Detaily poskytne Andrey RN1CW.
Výši platby za HONOR ROLL, nebo TROPHY sdělí vydavatel na dotaz v době žádosti o plaketu.
Diplomy World Castles Activator Award - WCAA a World Castles Award - Hunter jsou bez poplatku a zasílají se elektronicky na e-mail žadatele ve formátu .jpg ve velikosti A4.