Home

Vysílání ze zbořených objektů

Marek, OK1HAG si dal práci a vyhledal pár hradů a zámků, které byly zbourány.
Z jeho e-mailu trčí otázka: "Co teď s tím? Může z takového objektu vysílat, nebo je potřeba ho vymazat z databáze...?"
Není zřejmě jediný, kdo si takovou otázku položil a očekává na ni odpověď. Tady je...

Podle  pravidel  WCA,  jsou podmínky pro uznání objektu do diplomu stanoveny v bodě 4 takto:
"Pro účely plnění diplomu WCA se počítají spojení z dlouhodobých opevnění, jako jsou hrady, zámky, pevnosti a jejich zbytky (brány, zdi, věže atd.), které mají jasný charakter opevnění, nebo byly jako takové objekty uznány, nebo  jsou  v  databázi  objektů  pro  účely plnění podmínek WCA (viz.seznam objektů národních diplomů)".

Specifikace v CCA je sice trochu obecnější:
"TRAVELLER  (vysílá  z lokátoru hradu, zámku, tvrze a jejich zřícenin, obecně z "objektu")",
ale pořád z toho vychází, že lze dělat QSO i z objektu, který je zbouraný, ale  má  své  místo  v národní databázi. Tzn.že jsou známy jeho přesné souřadnice  a má přiděleno číslo. Vyřazovat zbouraný objekt z něhož před zbouráním mohly být udělány spojení je nesmysl. Nic taky nebrání tomu, abychom vysílali z místa, kde hrad byl, zbourali ho, ale má své číslo v databázi. Seznam jsem dělal podle dostupných informací víc než půl roku. Za tu dobu nebylo možno fyzicky zkontrolovat, jestli tam objekt je, nebo už byl zbourán. Své číslo dostal, nechť se s ním tedy honosí dál a my můžeme využívat jeho zaniklou slávu ke své zábavě.