Home

OL61IAC

 Vyhodnocení aktivity OL61IAC, pořádané k zasedání 61.mezinárodního astronautického kongresu v Praze je na stránkách aktivity . Děkujeme všem., kteří nás podpořili a umožnili nám udělat během akce přes 3500 QSO.


For result of the OL61IAC activity (September 27th to October 10th 2010) pls see  OL61IAC page. Thanks everybody who made QSOs through our activity and supported us. Online log you can find on online logs page